Speroni
Speroni

Категории - 8


JЕТ помпи
Градински помпи Гъвкави връзки
Дренажни помпи Потопяеми помпи
Самозасмукващи помпи Филтри
Хидрофорни помпи

Продукти - 52


Филтър 250mm 110 mik
Самопускова помпа SM 98-5 Самопускаща помпа CAM 95
Самопускаща помпа CAM 98 Самопускова помпа CAM 80
Самопускова помпа CAM 85 Самопускова помпа CAM 88
Самопускаща помпа CAM 198 Градинска помпа CFM 400
Градинска помпа CM 32 Градинска помпа KPM 50
Градинска помпа CM 22 Градинска помпа CM 27
Градинска помпа CM 35 Градинска помпа CM 45
Градинска помпа CM 53 Градинска помпа KPM 80
Дренажна помпа STF 1000 Потопяема помпа SCM 6
Дренажна помпа STS 800 Потопяема помпа SCM 4
Потопяема помпа SCM 5 Потопяема помпа SCM 7
Самозасмукваща помпа KS 801 Самозасмукваща помпа CAM 130
Самозасмукваща помпа APM 100 Самозасмукваща помпа APM 150
Самозасмукваща помпа APM 200 Самозасмукваща помпа CAM 100
Самозасмукваща помпа CAM 150 Самозасмукваща помпа CAM 200
Самозасмукваща помпа CAM 40 Самозасмукваща помпа CAM 66
Самозасмукваща помпа KS 1101 Хидрофорна помпа CAM 95/25
Хидрофорна помпа CAM 95/25 X Хидрофорна помпа CAM 100/25
Хидрофорна помпа CAM 100/60 Хидрофорна помпа CAM 40/22
Хидрофорна помпа CAM 80/22 Хидрофорна помпа CAM 85/25
Хидрофорна помпа CAM 85/25 X Хидрофорна помпа CAM 60/25
Дренажна попма TF 800 S Дренажна помпа TS 300 S
Дренажна попма TF 400 S Дренажна попма TS 800 S
Гъвкава връзка TFD60

phone02 873 21 14 a1m0898 456789 viber0898 456789 whats0898 456789